Brendlər/Atena

Süd məhsulları

Atena

Atena

Azərbaycan

"Atena" süd zavodunu keyfiyyətli, kifayət edəcək miqdarda və eyni standartda davamlı süd ilə təmin etmək üçün "Atena" ferması inşa edilmişdir. Sterilləşdirilmiş süddən fərqli olaraq "Atena"nın məhsulları ozünda təzə və təbii südün bütün faydalı xassələrini saxlayır.