Brendlər/Metaxa

Spirtli içkilər

Metaxa

Metaxa

Yunanıstan

Təbii ekstraktlar, üzüm spirti və muskat şərabı əsasında istehsal olunan, tünd yunan spirtli içkisi.